Recent Submissions

 • ФЕОХРОМОЦИТОМА 

  Рибаков, С. Й.; Шідловський, В. О. (Тернопіль ТНМУ "Укрмедкнига", 2022)
  Монографію присвячено рідкісному і надзвичайно багатогранному в клінічному перебізі захворюванню хромафінної тканини – феохромоцитомі/парагангліомі. Із сучасних позицій наведено дані літератури і власний досвід ...
 • Книга про отрути та отруєння 

  Трахтенберг, Ісаак (Тернопіль ТНМУ "Укрмедкнига", 2021)
  У монографії наведено історію токсикології — науки про отрути й отруєння. Узагальнено результати наукових досліджень токсикологів, гігієністів та екологів щодо пріоритетних проблем хімічної безпеки. Причини антропогенної ...
 • ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ 

  Андрейчин, М. А.; Корда, М. М.; Шкільна, М. І.; Івахів, О. Л.; Андрейчин, С. М.; Бількевич, Н. А.; Вишневська, Н. Ю.; Глушок, В. С.; Гук, М. Т.; Гуменна, Р. О.; Іщук, І. С.; Запорожан, С. Й.; Кавецька, Н. А.; Кашуба, М. О.; Кліщ, І. М.; Копча, В. С.; Марчишин, С. М.; Марчук, О. М.; Мельник, Л. П.; Никитюк, С. О.; Паничев, В. О.; Петрук, А. М.; Подобівський, С. С.; Рогальський, І. О.; Романюк, Л. Б.; Сверстюк, А. С.; Семенина, Р. О.; Сміян, С. І.; Федонюк, Л. Я.; Шкробот, С. І.; Штойкало, К. Б.; Юськевич, В.В. (Тернопіль ТНМУ "Укрмедкнига", 2021)
  У монографії узагальнено досягнення світової науки і результати власних досліджень авторів. Основну увагу приділено епідеміології, клінічним проявам, діагностиці та терапії Лайм-бореліозу. Наведено нові дані про засоби ...
 • АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СИНДРОМ 

  Яремчук, О. З.; Посохова, К. А.; Кліщ, І. М.; Корда, М. М. (Тернопіль ТНМУ "Укрмедкнига", 2022)
  Монографію присвячено з’ясуванню ролі системи нітроген оксиду в розвитку антифосфоліпідного синдрому у вагітних та невагітних мишей лінії BALB/c і біохімічних механізмів дії модуляторів системи нітроген оксиду за умов ...
 • ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

  Ястремська, С. О. (Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига", 2017)
  У монографії визначено особливості та прогресивні напрями інноватизації професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи шляхом використання різних моделей і платформ дистанційного навчання. Науково обґрунтовано ...
 • КАРДІОВАСКУЛЯРНА КАЛЬЦИФІКАЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК 

  Сусла, О. Б.; Гоженко, А. І.; Мисула, І. Р.; Корда, М. М.; Швед, М. І. (Тернопіль ТНМУ "Укрмедкнига", 2022)
  У монографії узагальнено дані світового досвіду та наведено матеріали власних клінічних досліджень щодо факторів ризику, шляхів формування і прогресування кардіоваскулярної кальцифікації при хронічній хворобі нирок, визначено ...
 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 

  Христенко, Ольга (Тернопіль ТНМУ "Укрмедкнига", 2023)
  У монографії репрезентовано результати дослідження розвитку системи цінностей майбутніх лікарів у контексті інтелектуально-духовного поступу українського народу та в умовах функціонування медичних закладів вищої освіти ...
 • ПРОФЕСІЙНА ЛІНГВОДИДАКТИКА В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ 

  Вихрущ, А. В.; Гаврищак І. І., І. І.; Гнатишин, С. І.; Заліпська, І. Я.; Мисик, О. А.; Новіцька, О. І.; Пашко, М. З.; Проців, О. Я.; Стефанишин, К. Л.; Христенко, О. М. (Тернопіль: ТНМУ «Укрмедкнига», 2022)
  У монографії проаналізовано актуальні питання професійної лінгводидактики в контексті особистісного розвитку. Проведено ретроспективне вивчення основ професійної лінгводидактики на засадах компаративістичного підходу ...