Now showing items 1-1 of 1

    • ПРОФЕСІЙНА ЛІНГВОДИДАКТИКА В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ 

      Вихрущ, А. В.; Гаврищак І. І., І. І.; Гнатишин, С. І.; Заліпська, І. Я.; Мисик, О. А.; Новіцька, О. І.; Пашко, М. З.; Проців, О. Я.; Стефанишин, К. Л.; Христенко, О. М. (Тернопіль: ТНМУ «Укрмедкнига», 2022)
      У монографії проаналізовано актуальні питання професійної лінгводидактики в контексті особистісного розвитку. Проведено ретроспективне вивчення основ професійної лінгводидактики на засадах компаративістичного підходу ...