Show simple item record

РОЛЬ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

dc.creatorKoliastruk, K. A.
dc.date2020-05-22
dc.date.accessioned2020-07-03T09:44:21Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:21Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/11116
dc.identifier10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.11116
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/16954
dc.descriptionToday, the nurse has to carry out treatment-and-prophylactic tasks, to develop a plan of measures for the implementation of nursing care, to evaluate the effectiveness of the provision of care, to be able to organize emergency care and disease prevention. Therefore, the nurses need to have their own behavior in different situations, to be able to consciously manage their actions, conditions and motives. The aim of the study – to analyze the formation of volitional self-regulation of nurses according to the duration of their professional activity. Materials and Methods. 62 nurses of Barsk Central District Hospital of Vinnytsia region were questioned with the help of A.V. Zvierkov and E.V. Eidman test questionnaire. Results. A high score on the general scale (12 and above) was established in study groups 2 and 3, which characterizes medical staff with 6–20 years of experience as emotionally mature, active, independent. A low score (11 and below) was observed in nurses of the study groups 1 and 4. This indicates that nurses who have just started their professional activity and who have worked for over 20 years are sensitive, emotionally unstable, unsure of themselves. They have low reflexivity, and the general background of activity is usually reduced. They are characterized by impulsivity and instability of intentions. They also have a spontaneity and impulsiveness, low ability to build relationships with other people. Conclusions. Medical staff with 6–20 years of experience are characterized by high levels of willed self-regulation with marked persistence and self-control. Nurses whose length of professional work is short (up to 5 years) or, conversely, significant (over 20 years) are characterized by low levels of willed self-regulation.en-US
dc.descriptionСьогодні медична сестра повинна виконувати лікувально-профілактичні завдання, розробляти план заходів із реалізації сестринської допомоги, проводити оцінку ефективності надання допомоги, здатна організувати заходи з надання невідкладної долікарської допомоги, профілактики захворювань. Тому медичній сестрі необхідно вміти володіти власною поведінкою у різних ситуаціях, бути здатною свідомо управляти своїми діями, станами та спонуканнями. Мета дослідження – проаналізувати сформованості вольової саморегуляції медичних сестер відповідно до тривалості їх професійної діяльності. Матеріали і методи. Було проанкетовано 62 медичні сестри КНП «Барська ЦРЛ» Вінницької області за допомогою тесту-опитувальника А. В. Звєрькова і Е. В. Ейдмана. Результати. Встановлено високий бал за загальною шкалою (12 і вище) у другій і третій дослідних групах, що характеризує медичний персонал зі стажем роботи 6–20 років як емоційно зрілий, активний, самостійний. Низький бал (11 і нижче) спостерігався у медичних сестер першої і четвертої дослідних груп. Це вказує на те, що медичні сестри, які тільки почали свою професійну діяльність, і ті, що пропрацювали понад 20 років, є чуттєвими, емоційно нестійкими, невпевненими у собі. Рефлексивність у них невисока, а загальний фон активності, як правило, знижений, їм властива іпульсивність і нестійкість намірів. Також їм притаманна спонтанність й імпульсивність, низьке вміння будувати свої відносини з іншими людьми. Висновки. Медичний персонал зі стажем роботи 6–20 років характеризується високим рівнем вольової саморегуляції із вираженою наполегливістю і самоконтролем. Медичні сестри, тривалість професійної роботи яких невеликий (до 5 років) або ж, навпаки, значний (понад 20 років), характеризуються низьким рівнем вольової саморегуляції.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherI. Horbachevsky Ternopil National Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/11116/10594
dc.sourceBulletin of Medical and Biological Research; No. 1 (2020): Bulletin of Medical and Biological Research; 24-27en-US
dc.sourceВісник медичних і біологічних досліджень; № 1 (2020): Вісник медичних і біологічних досліджень; 24-27uk-UA
dc.source2706-6290
dc.source2706-6282
dc.source10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1
dc.subjectnurseen-US
dc.subjectwilled self-regulationen-US
dc.subjectperseveranceen-US
dc.subjectself-controlen-US
dc.subjectмедсестраuk-UA
dc.subjectвольова саморегуляціяuk-UA
dc.subjectнаполегливістьuk-UA
dc.subjectсамоконтрольuk-UA
dc.titleTHE ROLE OF WILLED SELF-REGULATION IN THE FORMATION OF NURSING PROFESSIONALISMen-US
dc.titleРОЛЬ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record