Видавництво “Укрмедкнига” при ДВНЗ “Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Я. Горбачевського МОЗ України” створено за наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 8.10.1997 р. з метою оперативного забезпечення ВНЗ освiти I-IV рiвнiв акредитацiї навчально-методичною та науковою лiтературою. Основнi напрямки дiяльностi видавництва: – випуск та реалiзацiя власної друкованої продукцiї (книг, перiодичних журналiв, газет, брошур тощо); – створення i тиражування навчальних i наукових комп’ютерних програм, випуск електронних книг; – надання редакцiйних та полiграфiчних послуг iншим видавництвам, органiзацiям, пiдприємствам, приватним особам.

Sub-communities within this community

  • Газети [556]

    Газети видавництва "Укрмедкнига"

Collections in this community

Recent Submissions

View more