Show simple item record

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ У ТКАНИНАХ ОРГАНІЗМУ В НОРМІ Й ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІСАХАРИДІВ

dc.creatorKopanytsia, О. M.
dc.creatorLisnianska, N. V.
dc.creatorBuchko, P. I.
dc.date2020-05-23
dc.date.accessioned2020-07-03T09:44:19Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:19Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/10906
dc.identifier10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.10906
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/16947
dc.descriptionToday in the world practice as a food additives allowed to use about 500 different substances, not counting the huge amount of different flavors and some varieties of combined additives. However, it should be noted that the available literature data on the physiological activity of carrageenans are given mainly for commercial samples and, for the most part, do not take into account the structural features of these sulfated polysaccharides. The aim of the study – to analyze the literature on the features of the free radical oxidation processes in the tissues of the body when using polysaccharides. Materials and Methods. The study looked at scientific publications over the last decade that are available on the Internet, with the ke ywords "polysaccharides", "carrageenan", "free radical oxidation". Results. On the basis of the presented literature data we can conclude that food additives are used not only in food, but also in cosmetics, textile industry, biotechnological production and others. Although many scientists believe that nutritional supplements do not have nutritional value, it is certainly not possible to assert that such inertness of food supplements, including carrageenan, regarding the human body is unambiguous. The absence of carcinogenic, genotoxic or tumoral activity of carrageenan by scientists has allowed the Expert Committee on Nutritional Supplements of the World Health Organization to recommend not specifying a tolerable daily dose of this polysaccharide in 2008, although conflicting data are currently emerging. Some of the contradictory data on the effect of these polysaccharides may be due to incorrect comparison of the results obtained in different experimental conditions, with different structural types of carrageenans. It is very important that the method of administration of polysaccharide and its dose. Conclusions. Analytical review of the main trends of scientific research indicates the need to further expand and deepen the understanding of the basic biochemical processes that occur when applying carrageenans.en-US
dc.descriptionНа сьогодні у світовій практиці в якості харчових добавок дозволено використовувати близько 500 різних речовин, нерахуючи величезної кількості різного роду ароматизаторів і деяких різновидів комбінованих добавок. Проте варто відмітити, що дані про фізіологічну активність карагінанів, наявні в літературі, наведені в основному для комерційних зразків та в більшості своїй не враховують структурні особливості цих сульфатованих полісахаридів. Мета дослідження – проаналізувати літературні джерела щодо особливостей перебігу процесів вільнорадикального окиснення в тканинах організму при застосуванні полісахаридів. Матеріали і методи. У дослідженні опрацьовано наукові публікації за останнє десятиліття, які доступні у мережі «Інтернет», ключовими словами були «полісахариди», «карагінан», «вільнорадикальне окиснення». Результати. На основі представлених літературних даних можна зробити висновок, що харчові добавки використовуються не тільки в харчовій, але й у косметичній, текстильній промисловостях, біотехнологічному виробництві тощо. Хоча харчові добавки, на думку багатьох науковців, не мають харчового значення, проте достеменно стверджувати про таку інертність харчових добавок, у тому числі й карагінану, щодо людського організму однозначно не можна. Відсутність канцерогенної, генотоксичної чи пухлинної активності карагінану, яку встановили науковці, дозволила у 2008 р. Експертному комітету з харчових добавок Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендувати не вказувати допустиму добову дозу цього полісахариду, хоча на даний час з’являються суперечливі дані. Деяка суперечливість даних про дію цих полісахаридів може бути зумовлена некоректним порівнянням результатів, отриманих в різних експери­ментальних умовах, на різних структурних типах карагінанів. При цьому дуже важливим є спосіб введення полісахариду і його доза. Висновки. Аналітичний огляд основних тенденцій наукових досліджень вказує на потребу подальшого розширення і поглиблення уявлень про основні біохімічні процеси, що відбуваються при застосуванні карагінанів.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherI. Horbachevsky Ternopil National Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/10906/10602
dc.sourceBulletin of Medical and Biological Research; No. 1 (2020): Bulletin of Medical and Biological Research; 67-73en-US
dc.sourceВісник медичних і біологічних досліджень; № 1 (2020): Вісник медичних і біологічних досліджень; 67-73uk-UA
dc.source2706-6290
dc.source2706-6282
dc.source10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1
dc.subjectpolysaccharidesen-US
dc.subjectcarrageenanen-US
dc.subjectfree radical oxidationen-US
dc.subjectполісахаридиuk-UA
dc.subjectкарагінанuk-UA
dc.subjectвільнорадикальне окисненняuk-UA
dc.titlePECULIARITIES OF FREE RADICAL OXIDATION PROCESSES IN ORGANISM TISSUES IN NORM AND IN POLYSACCHARIDES USAGEen-US
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ У ТКАНИНАХ ОРГАНІЗМУ В НОРМІ Й ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІСАХАРИДІВuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record