Show simple item record

ПЕРЕВАГИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

dc.creatorMelnychuk, I. M.
dc.creatorYastremska, S. O.
dc.date2019-05-03
dc.date.accessioned2019-09-07T08:30:28Z
dc.date.available2019-09-07T08:30:28Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/10091
dc.identifier10.11603/me.2414-5998.2019.1.10091
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11872
dc.descriptionThe aim of the work – to identify the benefits that contribute to the formation of self-educational competence in future masters of nursing by means of distance learning. The main body. The analysis of scientific interpretations of the concept of “self-education” allowed us to define self-educational competence as an integrated personality characteristic that combines knowledge, skills, methods and experience of self-education and manifests itself in the need, ability and readiness for implementation of such kind of activity aimed at achieving personal, professional, and social self-realization. The article reflects the main theoretical approaches to the definition of the concept of “self-educational competence of future masters of nursing”; the results of diagnostics of this person-professional phenomenon are presented. As a result of scientific research, we have identified four components in the structure of self-educational competence of students of Medical Institution of Higher Education. The necessity of new approaches to the organization of the educational process in the magistracy of nursing is emphasized. First of all, this concerns the organization of self-education of future masters of nursing by means of distance learning. Conclusion. It is proved that the potential of the digital informational and educational environment creates the necessary conditions for students to design an individual trajectory of self-education and create a digital portfolio of knowledge; it increases the level of emotional perception of information, caries out self-control of the results of educational activities, activates an independent cognitive initiative, and motivates students to self-study.en-US
dc.descriptionМета роботи – виявлення переваг, що сприяють формуванню самоосвітньої компетенції у майбутніх магістрів медсестринства засобами дистанційного навчання. Основна частина. Аналіз наукових інтерпретацій поняття “самоосвіта” дозволив нам визначити самоосвітню компетентність як інтегровану характеристику особистості, що поєднує знання, вміння, способи і досвід самоосвіти і виявляється в потребі, здатності й готовності до реалізації такого виду діяльності, спрямованої на досягнення особистісної, професійної, соціальної самореалізації особистості. У статті відображено основні теоретичні підходи до визначення поняття “самоосвітня компетентність майбутніх магістрів медсестринства”, представлено результати діагностики цього особистісно-професійного утворення. В результаті наукової розвідки ми виокремили чотири компоненти в структурі самоосвітньої компетентності студентів медичних закладів вищої освіти. Наголошено на необхідності нових підходів до організації навчального процесу в магістратурі медсестринського спрямування, і, передусім, це стосується організації самоосвітньої діяльності майбутніх магістрів медсестринства засобами дистанційного навчання. Висновок. Доведено, що потенціал електронного інформаційно-освітнього середовища створює необхідні умови для проек­тування студентами індивідуальної траєкторії самоосвіти, створення електронного кейса багажу знань, підвищує рівень емоційного сприйняття інформації, здійснює самоконтроль результатів навчальної діяльності, активізує самостійну пізнавальну ініціативність, мотивує студентів до самонавчання.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherTernopil State Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/10091/9665
dc.sourceMedical Education; No 1 (2019); 96-101en-US
dc.sourceМедична освіта; № 1 (2019); 96-101uk-UA
dc.source2414-5998
dc.source1681-2751
dc.source10.11603/me.2414-5998.2019.1
dc.subjectfuture masters of nursingen-US
dc.subjectself-educationen-US
dc.subjectself-educational competenceen-US
dc.subjectself-controlen-US
dc.subjectdigital informational and educational environmenten-US
dc.subjectmeans of distance learningen-US
dc.subjectмайбутні магістри медсестринстваuk-UA
dc.subjectсамоосвітаuk-UA
dc.subjectсамоосвітня компетентністьuk-UA
dc.subjectсамоконтрольuk-UA
dc.subjectелектронне інформаційно-освітнє середовищеuk-UA
dc.subjectзасоби дистанційного навчанняuk-UA
dc.titleTHE ADVANTAGES OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR THE FUTURE MASTERS OF NURSING WITHIN THE DISTANCE LEARNINGen-US
dc.titleПЕРЕВАГИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record