Show simple item record

ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

dc.creatorBuriak, O. H.
dc.creatorPavliukovych, N. D.
dc.creatorPavliukovuch, O. V.
dc.creatorChimpoi, K. A.
dc.date2018-07-17
dc.date.accessioned2019-09-07T08:26:26Z
dc.date.available2019-09-07T08:26:26Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/9218
dc.identifier10.11603/me.2414-5998.2019.1.9218
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11813
dc.descriptionThe aim of the work – to discuss the possibility of situational tasks applying for the formation of clinical thinking among students. The main body. One of the main tasks of medical students training is the formation of their clinical thinking, which allows continuing the working independently with patients both during the course of study at senior courses and during internship. Taking into consideration that conduction of practical classes involves test control of knowledge in each class on the one hand, and on the other hand – the development of practical skills in the examination of the patient, this in some way restricts the development of clinical thinking in the students. Current control is not only testing of the level of mastering of the material in the class, it is also the continuation of training, repetition of the main issues of the topic, systematization of knowledge and skills, and also their consolidation. Control by help of situational tasks is designed to sum up the mastering of each section of the class, to sum up the students’ knowledge, to give them opportunity to systematize their ideas about the leading syndromes and clinical signs of diseases of different systems and organs, to allow them to make adjustments to the understanding of the laws of the functioning of the organism as a whole. Thus, the partial role of the clinical thinking in situational problems solving is very significant, and its significance is not limited only to controlling current training on a topic, but is an intermediate training activity in the training system. Conclusion. Thus, clinical situational tasks can be used not only for controlling of the knowledge, but also for the formation of the students’ clinical thinking.en-US
dc.descriptionМета роботи – обговорення можливості застосування ситуаційних завдань для формування клінічного мислення у студентів. Основна частина. Одним із головних завдань навчання студентів-медиків є формування клінічного мислення, що дозволяє надалі самостійно працювати з хворими як під час навчання на старших курсах, так і в інтернатурі. Беручи до уваги, що проведення практичних занять передбачає тестовий контроль знань на кожному занятті, з одного боку, а з іншого – передбачає відпрацювання практичних навичок з обстеження хворого, це певним чином обмежує можливості розвитку у студентів клінічного мислення. Поточний контроль – це не тільки перевірка рівня засвоєння матеріалу заняття, це ще й продовження навчання, повторення основних питань теми, систематизація знань та вмінь, а також їх закріплення. Контроль за допомогою ситуаційних завдань покликаний підбити підсумок освоєння кожного розділу, підсумовувати знання студента, дати йому можливість систематизувати свої уявлення про провідні синдроми і клінічні ознаки захворювань різних систем та органів, дозволяє внести корективи в його розуміння законів функціонування організму в цілому. Таким чином, частка клінічного мислення в рішенні ситуаційних задач дуже значна, і значення їх не вичерпується тільки контролем поточної підготовки по тій чи іншій темі, а є проміжним тренувальним заходом у системі підготовки. Висновок. Таким чином, клінічні ситуаційні завдання можна використовувати не тільки для контролю знань, а й для формування клінічного мислення.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherTernopil State Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/9218/9646
dc.sourceMedical Education; No 1 (2019); 10-12en-US
dc.sourceМедична освіта; № 1 (2019); 10-12uk-UA
dc.source2414-5998
dc.source1681-2751
dc.source10.11603/me.2414-5998.2019.1
dc.subjectclinical thinkingen-US
dc.subjectsituational tasksen-US
dc.subjectstudentsen-US
dc.subjectклінічне мисленняuk-UA
dc.subjectситуаційні завданняuk-UA
dc.subjectстудентиuk-UA
dc.titleTHE FORMATION OF STUDENTS’ CLINICAL THINKING BY MEANS OF SITUATIONAL TASKS USAGEen-US
dc.titleФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record