Show simple item record

ПУБЛІКАЦІІЇ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАННЯХ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ

dc.creatorMarushchak, M. I.
dc.creatorKrynytska, I. Ya.
dc.creatorDzyga, S. V.
dc.creatorBakalets, O. V.
dc.creatorZaiets, T. A.
dc.creatorHabor, H. H.
dc.creatorBehosh, N. B.
dc.creatorMykhailiv, L. M.
dc.date2017-10-24
dc.date.accessioned2019-09-01T18:25:32Z
dc.date.available2019-09-01T18:25:32Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/7833
dc.identifier10.11603/me.2414-5998.2017.2.7833
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11670
dc.descriptionThe aim of the study – to analyze scientific publication activity in international ranking journals and determine its advantages and disadvantages.The main body. In the modern scientific community no one dared to refute the claim that a real scientist can be considered as one whose work has been appreciated and recognized by the international scientific community. Summarizing it can be said that the publication in international ranking journal is a relevant, fundamental, methodologically and statistically correct investigation presented by correct English language. Establishment of new requirements for getting PhD or Doctor of science degree, as well as academic ranks intensified work on scientific publications in ranking journals. However, the declining of this type of specialty popularity, and lack of professional motivation due to low salary will reduce the number of teaching staff.Conclusion. Publication activity in international ranking journals is a fundamental and objective factor in scientists’ ranking which turns into a real important indicator of the university activity. The increasing number of publications in international journals and their citation, improving knowledge of foreign languages, training of scientists abroad, on the one hand, the lack of professional motivation due to the low salary, on the other hand, increase the probability of migration of perspective intellectual potential of Ukrainian population.en-US
dc.descriptionМета роботи – проаналізувати публікаційну активність науковців у наукометричних виданнях та визначити її переваги і недоліки.Основна частина. У сучасному науковому середовищі ніхто не наважиться спростувати твердження, що справжнім вченим може вважатися той, чиї роботи були оцінені і визнані міжнародною науковою спільнотою. Узагальнюючи, можна сказати, що публікація у наукометричному виданні – це актуальне, фундаментальне, методологічно та статистично правильне дослідження, представлене грамотною англійською мовою.Встановлення нових вимог до ступеня доктора філософії або доктора наук, а також до вчених звань активізувало роботу науковців щодо публікацій у наукометричних виданнях. Проте зниження популярності такого виду спеціальностей, а також відсутність професійної мотивації через низький рівень заробітної плати працівників вищої школи приведуть до зменшення кількості науково-педагогічних працівників.Висновки. Публікаційна активність у наукометричних виданнях є одним з основних й об’єктивних факторів у рейтингу науковців, що перетворюється у реальний вагомий показник діяльності вищого навчального закладу.Зростання числа публікацій у міжнародних виданнях, їх цитованості, вдосконалення володіння іноземними мовами, зарубіжні стажування науковців, з одного боку, відсутність професійної мотивації через низький рівень заробітної плати, з іншого, підвищують імовірність міграції перспективного інтелектуального трудового потенціалу населення України.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherTernopil State Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/7833/pdf
dc.rightsАвторське право (c) 2017 Медична освітаuk-UA
dc.sourceMedical Education; No 2 (2017)en-US
dc.sourceМедична освіта; № 2 (2017)uk-UA
dc.source2414-5998
dc.source1681-2751
dc.source10.11603/me.2414-5998.2017.2
dc.subjectscientisten-US
dc.subjectinternational ranking journalsen-US
dc.subjectpublicationsen-US
dc.subjectнауковецьuk-UA
dc.subjectнаукометричні виданняuk-UA
dc.subjectпублікації.uk-UA
dc.titlePUBLICATIONS IN INTERNATIONAL RANKING JOURNALS AS EFFICIENCY CRITERION OF MODERN SCIENCEen-US
dc.titleПУБЛІКАЦІІЇ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАННЯХ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record