Show simple item record

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

dc.creatorShukhtin, V. V.
dc.creatorКоtiuzhynska, S. H.
dc.creatorLіebіedіevа, T. L.
dc.creatorShukhtina, I. M.
dc.date2016-11-22
dc.date.accessioned2019-08-31T07:46:43Z
dc.date.available2019-08-31T07:46:43Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/6907
dc.identifier10.11603/me.2414-5998.2016.3.6907
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/11553
dc.descriptionThe article describes the main legal, institutional, financial frameworks for the higher education system, which create conditions for combining education with science and production with the aim of training competitive human capital for high-tech and innovative development, personal fulfillment, meeting the needs of society, the lab our market and the state in qualified specialists. The authors examine key issues in the development of the education system, improving the quality of professional training, legislative regulation of development of higher education in Ukraine in context of  Bologna process; highlight the condition and the prospects of change in the educational system of Ukraine in the aspects of the use and improvement of various means to ensure the quality of the educational process and final educational qualifications; consider the problematic factors of the functioning of higher education in Ukraine from the perspective of the immediate needs of modernization of domestic educational environment that is, bringing it into compliance with the imperative requirements of the present. Special attention is paid to international cooperation in the field.en-US
dc.descriptionУ статті розглянуті основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, які створюють умови для поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Автори статті аналізують ключові проблеми розвитку системи освіти, підвищення якості професійної підготовки фахівців, законодавчого регулювання розвитку системи вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу.  Висвітлено стан і перспективи змін освітньої системи України в аспектах використання та вдосконалення різних засобів забезпечення якості навчального процесу і заключних освітніх кваліфікацій. Розглянуто проблемні фактори функціонування вищої освіти України під кутом зору нагальних потреб модернізації вітчизняного освітнього середовища, тобто приведення його у відповідність до імперативних вимог сучасності. Особлива увага приділяється міжнародному співробітництву в галузі освіти, інтеграції національної освіти до міжнародного освітянського простору. uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherTernopil State Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/6907/pdf
dc.rightsАвторське право (c) 2016 Медична освітаuk-UA
dc.sourceMedical Education; No 3 (2016)en-US
dc.sourceМедична освіта; № 3 (2016)uk-UA
dc.source2414-5998
dc.source1681-2751
dc.source10.11603/me.2414-5998.2016.3
dc.titleREFORMING OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINEen-US
dc.titleРЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record