Show simple item record

ВПЛИВ КРІОКСЕНОДЕРМИ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ АЛЕРГІЧНОГО ДЕРМАТИТУ

dc.contributoren-US
dc.contributoruk-UA
dc.creatorП’ЯТНИЦЬКИЙ, Ю.С.
dc.creatorПІДРУЧНА, С.Р.
dc.creatorКРАВЧУК, Л.О.
dc.date2014-12-09
dc.date.accessioned2015-06-11T10:03:40Z
dc.date.available2015-06-11T10:03:40Z
dc.identifierhttp://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/3384
dc.identifier10.11603/1681-2786.2014.2.3384
dc.identifier.urihttp://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/8055
dc.descriptionPurpose: investigate the dynamics of the content of lipid peroxidation products and activity of catalase and ceruloplasmin in plasma and liver homogenates of allergic dermatitis on the condition of oral krioksenoderm.Materials and methods. Experimental allergic contact dermatitis as a model of delayed-type reactions reproduced in guinea pigs. Allergen was used 2.4 dunytrohlorbenzol (DNHB) in a 5% alcohol-acetone solution. Fireplace sensitization formed on the back of the animal area (9 cm2), which previously was removed fur cover.Results. After intragastric introduction of krioksenoderm is observed decrease in animals with allergic contact dermatitis content of lipid hydroperoxides and malondialdehyde (MDA). The most significant reduction of MDA in blood and liver, led of intragastric introduction of ksenoshkiry for 26 day of experiment. The activity of catalase and ceruloplasmin content were subjected improvement after a single intragastric administration.Conclusion. Corrective action found krioksenoderm on the processes of lipid peroxidation and activity of antioxidant enzymes, suggesting the possibility of its use for therapeutic purposes.KEY WORDS: allergic dermatitis, antioxidants, krioksenoderm.en-US
dc.descriptionМета: вивчення динаміки вмісту продуктів ПОЛ та активності каталази та церулоплазміну в плазмі крові та гомогенатах печінки при алергічному дерматиті за умови перорального застосування кріоксенодерми.Матеріали і методи. Експериментальний алергічний контактний дерматит як модель реакції уповільненого типу відтворювали у морських свинок. У якості алергену використовували 2,4-динітрохлорбензол у вигляді 5% спиртово-ацетонового розчину. Вогнище сенсибілізації формували на ділянці спинки тварини (9 см2), з якої попередньо видаляли хутряний покрив.Результати. Після внутрішньошлункового введення кріоксенодерми у тварин з контактним алергічним дерматитом спостерігалося зниження вмісту гідроперекисів ліпідів та малонового діальдегіду (МДА). Найсуттєвіше зменшення вмісту МДА у крови та печінці спостерігалося на 26 добу експерименту. Активність каталази та вміст церулоплазміну зазнавали покращення вже після одноразового внутрішньошлункового введення.Висновки. Коригуючий вплив кріоксенодерми на процеси ліпопероксидації та активність антиоксидантових ферментів дозволяє припустити можливість її використання з лікувальною метою.КЛЮЧОВІ СЛОВА: алергічний дерматит, антиоксиданти, кріоксенодерма.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherТернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевськогоuk-UA
dc.relationhttp://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/3384/3112
dc.rightsCopyright (c) 2015 Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraineen-US
dc.sourceBulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine; No 2 (2014)en-US
dc.sourceВісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України; No 2 (2014)uk-UA
dc.source1681-2786
dc.source10.11603/1681-2786.2014.2
dc.titleEFFECT OF KRIOKSENODERM ON INDICATORS OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT SYSTEM UNDER ALLERGIC DERMATITISen-US
dc.titleВПЛИВ КРІОКСЕНОДЕРМИ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ АЛЕРГІЧНОГО ДЕРМАТИТУuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeen-US
dc.typeuk-UA


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record