Show simple item record

РОЗВИТОК ОРІЄНТАЦІЇ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ПАЦІЄНТІВ

dc.contributoren-US
dc.contributoruk-UA
dc.creatorШИШАЦЬКА, Н.Ф.
dc.date2015-03-13
dc.date.accessioned2015-06-11T10:03:38Z
dc.date.available2015-06-11T10:03:38Z
dc.identifierhttp://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/3526
dc.identifier10.11603/1681-2786.2014.4.3526
dc.identifier.urihttp://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/8012
dc.descriptionPurpose: to examine and analyze modern approaches to development of health care systems focused on the patient.Materials and methods. During work performance following methods of scientific researches are used: bibliosemantyck, content analysis, structural and logical analysis. The basis of the study was a system approach. The basic international documents on maintenance of patients rights in health care systems were research materials.Results. The basic principles of health care system focused on patients, are: conformity to the current legislation; orientation on requirements of patients, including information about their rights and exclusion of all forms of discrimination; integration of various types of medical services; observance with the code of ethical standards; effective quality monitoring system; possibility of attraction citizens to the health care organization; interaction between the supplier and recipient of health services; conformity of management to modern requirements; high qualified specialists; availability and quality of health services.Conclusions. These principles cover almost everything that can be provided in the work of health care system focused on patients, but at this stage of development of national health system implementation of these principles is a challenge.KEY WORDS: health care system focused on the patient, principle.en-US
dc.descriptionМета: вивчити та проаналізувати сучасні підходи до розвитку пацієнтоорієнтованих систем охорони здоров’я.Матеріали і методи. У ході виконання роботи використані наступні методи наукових досліджень: бібліосемантичний, контент-аналізу, структурно-логічного аналізу. Основою дослідження став системний підхід. Матеріалами дослідження були основні міжнародні документи із забезпечення прав пацієнтів у системах охорони здоров’я.Результати. Основними принципами системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнтів, є: відповідність чинному законодавству; спрямованість на потреби пацієнтів, у тому числі інформування про їхні права та виключення усіх видів дискримінації; інтеграції різного виду медичних послуг; дотримання кодексу етичних норм; ефективна система контролю якості; можливість залучення громадян до організації медичної допомоги; взаємодія між постачальником і отримувачем медичних послуг; відповідність управління сучасним вимогам; високий рівень кваліфікації фахівців; доступність та якість медичних послуг.Висновки. Вказані принципи охоплюють практично все, що може бути передбачено в роботі системи охорони здоров’я, яка орієнтована на пацієнтів, однак на даному етапі розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я впровадження цих принципів є складною проблемою.КЛЮЧОВІ СЛОВА: система охорони здоров’я, що орієнтована на пацієнта, принцип.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherТернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевськогоuk-UA
dc.relationhttp://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/3526/3263
dc.rightsCopyright (c) 2015 Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraineen-US
dc.sourceBulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine; No 4 (2014)en-US
dc.sourceВісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України; No 4 (2014)uk-UA
dc.source1681-2786
dc.source10.11603/1681-2786.2014.4
dc.titleDEVELOPMENT OF ORIENTATION OF HEALTH CARE SYSTEMS ON PATIENTSen-US
dc.titleРОЗВИТОК ОРІЄНТАЦІЇ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ПАЦІЄНТІВuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeen-US
dc.typeuk-UA


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record