Show simple item record

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ НАДАННЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

dc.contributoren-US
dc.contributoruk-UA
dc.creatorКОВТУН, М.І.
dc.date2015-02-12
dc.date.accessioned2015-06-11T10:03:37Z
dc.date.available2015-06-11T10:03:37Z
dc.identifierhttp://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/3502
dc.identifier10.11603/1681-2786.2014.3.3502
dc.identifier.urihttp://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7993
dc.descriptionPurpose: assessment of the attitude of doctors and nursing staff to innovations in provision of highly qualified ophthalmologic aid.Materials and methods. The opinion of 87 medical workers (23 doctors and 64 nurses)   under specially developed questionnaire was studied. The questionnaire included some blocks of questions concerning professional, psychological, financial and psychological, industrial  aspects of doctors and nurses activity, as well as their relationship to necessity of industry reforming.            Presentation of survey results in points has allowed to use statistical methods of data processing  (method of analysis of alternative characters).Results. It is established that most surveyed doctors and nurses are satisfied with their jobs and working conditions, but not satisfied with level of wages. Most of the surveyed physicians are not psychologically ready to reform of health care, however nurses take a more active position on the changes, which occur in the medical branch.Conclusions. Disagreements in attitude of doctors and nurses to processes of reforming health care explain different level of professional opportunities, well-being, knowledge.Key words: health care reforming, social and psychological aspects, highly qualified ophthalmologic aid.en-US
dc.descriptionМета: оцінка ставлення лікарів і середнього медичного персоналу до нововведень при наданні населенню висококваліфікованої офтальмологічної допомоги.Матеріали і методи. Вивчалася думка 87 медичних працівників (23 лікарі і 64 медичні сестри) за спеціально розробленою анкетою. Анкета включала кілька блоків питань, які стосувалися професійно-психологічних, фінансово-психологічних і виробничих аспектів діяльності лікарів і медичних сестер, а також їхнього ставлення до необхідності реформування галузі. Представлення результатів опитування у балах дозволило використовувати статистичні методи обробки даних (метод аналізу альтернативних ознак).Результати. Встановлено, що більшість опитаних лікарів та медичних сестер задоволені своєю роботою та умовами праці, але не задоволені рівнем заробітної плати. Більшість опитаних лікарів психологічно не готові до реформи охорони здоров'я, проте медичні сестри займають активнішу позицію щодо змін, які відбуваються у медичній галузі.Висновки. Розбіжності у ставленні лікарів і медичних сестер до процесів реформування охорони здоров’я пояснюються різним рівнем професійних можливостей, добробуту, інформованості.КЛЮЧОВІ СЛОВА: реформа охорони здоров'я, соціально-психологічні аспекти, висококваліфікована офтальмологічна допомога.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherТернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевськогоuk-UA
dc.relationhttp://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/3502/3244
dc.rightsCopyright (c) 2015 Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraineen-US
dc.sourceBulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine; No 3 (2014)en-US
dc.sourceВісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України; No 3 (2014)uk-UA
dc.source1681-2786
dc.source10.11603/1681-2786.2014.3
dc.titleFEATURES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECT OF HIGHLY QUALIFIED OPHTHALMOLOGIC AID PROVIDING IN CONDITIONS OF BRANCH REFORMINGen-US
dc.titleОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ НАДАННЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeen-US
dc.typeuk-UA


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record