Show simple item record

dc.contributoruk-UA
dc.creatorПосохова, К. А.; Ternopil State medical University
dc.creatorСак, I. Ю.
dc.creatorСампара, С. Р.
dc.date2015-05-25
dc.date.accessioned2015-06-11T10:00:56Z
dc.date.available2015-06-11T10:00:56Z
dc.identifierhttp://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem/article/view/3979
dc.identifier10.11603/1681-2557.2014.v16.i1.3979
dc.identifier.urihttp://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/6672
dc.descriptionАналіз даних літератури та результати власних досліджень свідчать про важливу роль у патогенезі акушерського антифосфоліпідного синдрому зменшення синтезу та біодоступності оксиду азоту, що є вирішальним фактором ендотеліальної дисфункції, тромбоутворення та фетоплацентарної недостатності. При експериментальному акушерському антифосфоліпідному синдромі відмічено пі д- вищення здатност до тромбоутворення у ваг тних самок, зменшення маси плод в та новонароджених, зростання в плаценті вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів зі зменшенням активності супероксиддисмутази на тлі зниження рівня синтезу оксиду азоту. Попередник синтезу оксиду азоту аргініновмісний препарат "Тівортін" сприяє відновленню показників гемокоагуляції, систем проокси- данти/антиоксиданти та синтезу оксиду азоту в плаценті вагітних мишей, маси плодів та новонаро­джених тварин при акушерському антифосфоліпідному синдромі. Отримані результати свідчать про доцільність пошуку способів спрямованої корекції порушень гемокоагуляції, стану плаценти, плодів та новонароджених при акушерському антифосфоліпідному синдромі серед речовин з анти­оксидантними властивостями, які одночасно здатні активувати синтез оксиду азотуuk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherТернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевськогоuk-UA
dc.relationhttp://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem/article/view/3979/3674
dc.rightsCopyright (c) 2015 Medical Chemistryen-US
dc.sourceMedical Chemistry; Vol 16, No 1 (2014)en-US
dc.sourceМедицинская химия; Vol 16, No 1 (2014)ru-RU
dc.sourceМедична хімія; Vol 16, No 1 (2014)uk-UA
dc.source1681-2557
dc.source10.11603/1681-2557.2014.v16.i1
dc.titleАКУШЕРСЬКИЙ АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СИНДРОМ І СИСТЕМА ОКСИДУ АЗОТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)uk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeru-RU
dc.typeuk-UA


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record