Now showing items 1-2 of 2

  • ПРО ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ САМОЗАПИСУ СТУДЕНТІВ НА ВІДРОБКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗАСОБАМИ СДО MOODLE 

   Semenets, Andrii; MARTSENYUK, Vasyl (MoodleMoot Ukraine 2019, Теорія і практика використання системи управління навчанням: матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції MoodleMoot Ukraine 2019, Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle, Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 24 травня 2019 р., 2019-05-24)
   Застосування вільно-розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом є важливим елементом сучасного підходу до реалізації навчального процесу в медичній освіті. В роботі показано досвід розробки, впровадження та підтримки системи ...
  • ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ МОДУЛЯ СЕРТИФІКАТІВ ДЛЯ СДО MOODLE (IOMAD) 

   Semenets, Andrii; VAKULENKO, Dmytro; MARTSENYUK, Vasyl (Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (25-26 квітня 2018 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2018. – 171 с., 2018-04-26)
   В роботі підкреслено актуальність та показано можливості проведення адаптації модулів СДО Moodle від сторонніх розробників, на прикладі модернізації модуля діяльності Custom certificate. Наведено підхід до розширення ...