Show simple item record

dc.contributor.authorТКАЧУК, ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
dc.date.accessioned2024-01-02T16:58:11Z
dc.date.available2024-01-02T16:58:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationТкачук О. В. Патогенез імунних порушень у щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, ускладненим ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 14.03.04 / Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”. Тернопіль, 2012. 43 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17867
dc.description.abstractУ дисертації представлено результати дослідження патогенезу імунної дисфункції, яка виникає в самців-щурів з експериментальним цукровим діабетом, ускладненим ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку. Проведені дослідження показали наявність спільних і відмінних механізмів розвитку імунних порушень, спричинених ішемією-реперфузією головного мозку, цукровим діабетом та поєднанням ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку й діабету. Встановлено, що дефіцит супресорної функції, визначений за змінами щільності CD4+ і CD8+ тимоцитів та їх рецепторів у тварин зазначених експериментальних груп, виникає за рахунок різних механізмів. Уперше показано що чотиримісячний цукровий діабет, а також ішемія-реперфузії головного мозку в контрольних тварин та щурів із діабетом характеризуються зміщенням про-/антиапототичних взаємовідносин у бік переважання антиапоптотичної складової, однак за ступенем експресії ядерного антигена клітинної проліферації PCNA дефіцит апоптозу тимоцитів при ішемії-реперфузії головного мозку в контрольних щурів виникає на тлі посилення їх проліферативної активності, а у тварин із цукровим діабетом – на тлі пригнічення проліферації найбільш зрілих функціонально активних класів клітин. У тварин усіх експериментальних груп формується дисбактеріоз тонкої кишки з найбільшою вираженістю при поєднанні діабету та ішемії-реперфузії головного мозку. Наявність спільних проявів імунної дисфункції за різних експериментальних втручань можна пояснити тим, що ішемія-реперфузія головного мозку в щурів без діабету спричиняє деструктивні зміни панкреатичних острівців, подібні, хоча й менш суттєві, ніж у щурів із цукровим діабетом. Наявність специфічних імунологічних порушень за умов цукрового діабету, ішемії-реперфузії головного мозку в контрольних щурів та тварин із цукровим діабетом підтверджується модифікацією щільності та функціональної активності різних класів антигенпрезентувальних клітин тимуса.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectцукровий діабетuk
dc.subjectішемія-реперфузія головного мозкуuk
dc.subjectімунна дисфункціяuk
dc.titleПатогенез імунних порушень у щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, ускладненим ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозкуuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record