Show simple item record

dc.contributor.authorКлименко, Юрій Анатолійович
dc.date.accessioned2024-01-02T15:09:01Z
dc.date.available2024-01-02T15:09:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationКлименко Ю. А. Клініко-патогенетичне обґрунтування змін і корекції метаболічного гомеостазу та профілактики ускладнень при комплексному хірургічному лікуванні хворих на перитоніт (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 / Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”. Тернопіль, 2012. 23 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17846
dc.description.abstractУ дисертаційній роботі наведено наукове обґрунтування і нове вирішення актуального завдання – покращення результатів комплексного хірургічного лікування хворих на гострий загальний перитоніт шляхом дослідження механізмів розвитку ендогенної інтоксикації за рахунок порушення метаболічного гомеостазу, ранніх показників печінкової дисфункції та впровадження лікувальних заходів, спрямованих на їх попередження. Об’єктом дослідження були 131 хворий на гострий загальний перитоніт та 160 щурів. Досліджено зміни функціонального стану печінки, порушення мікроелементного та металоферментного гомеостазу, перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи. Розроблено біодеградуючий гель і показано його лікувальну дію в експерименті, що забезпечило виживання 86,7 % і попереджувало утворення злук у 85 % щурів. Доведено, що зниження активності церулоплазміну в сироватці крові хворих до 18,25±0,42 ум. од. є ранньою ознакою печінкової недостатності. У 32,8 % хворих проводили загальноприйняте хірургічне лікування. У 33,58 % хворих І групи призначали тіотріазолін та глутаргін. У 33,58% хворих ІІ групи застосовували тіотріазолін та біоцерулін. Застосована гепатопротекторна та антиоксидантна терапія сприяла швидшій нормалізації функціонального стану печінки, метаболічного гомеостазу, ендогенної інтоксикації, зниженню тяжкості стану хворих і летальності з 9,3 % у хворих контрольної групи до 4,5 % у досліджуваних хворих.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectгострий загальний перитонітuk
dc.subjectендогенна інтоксикаціяuk
dc.subjectмікроелементний та металоферментний гомеостазuk
dc.subjectзлукоутворенняuk
dc.titleКлініко-патогенетичне обґрунтування змін і корекції метаболічного гомеостазу та профілактики ускладнень при комплексному хірургічному лікуванні хворих на перитоніт (клініко-експериментальне дослідження)uk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record