Show simple item record

dc.contributor.authorГоловатюк, Людмила Михайлівна
dc.date.accessioned2024-01-02T12:40:30Z
dc.date.available2024-01-02T12:40:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationГоловатюк Л. М. Структурно-функціональні зміни товстої кишки за умов токсичного гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. н. : 14.03.01 / Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”. Тернопіль, 2012. 23 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17841
dc.description.abstractДисертація присвячена вивченню структурно-функціональних змін товстої кишки за умов токсичного гепатиту. Встановлено, що токсичне ураження печінки чотирихлористим вуглецем призводить до вираженої структурної перебудови стінки товстої кишки: нерівномірно, диспропорційно збільшуються товщини слизової оболонки, підслизової основи, м’язової та серозної оболонок, виражених судинних розладів, дистрофічних, некробіотичних, інфільтративних процесів. Структурні зміни артерій товстої кишки при токсичному гепатиті характеризувалися потовщенням стінки, звуженням просвіту, зниженням індексу Керногана, вираженим ушкодженням ендотеліоцитів, ендотеліальною дисфункцією, посиленням гіпоксії та домінували у судинах дрібного калібру. В змодельованих патологічних умовах зменшувалися просвіти артеріол, прекапілярів, капілярів, розширювалися посткапіляри, венули, що ускладнювалося венозним повнокров’ям, гіпоксією. Погіршення кровопостачання досліджуваного органа при токсичному гепатиті підтверджувалося динамікою капілярно-епітеліальних відношень. Структурні зміни товстої кишки найбільш зміненими виявилися на сьому добу експерименту. Змодельоване ураження печінки супроводжувалося посиленням процесів вільнорадикального окиснення, дисфункцією факторів системи антиоксидного захисту, а також вираженим порушенням клітинної та гуморальної ланок імунітету. Встановлено сильні кореляційні зв’язки між відносним об'ємом пошкоджених ендотеліоцитів артерій дрібного калібру, уражених епітеліоцитів досліджуваного органа та концентраціями у крові малонового діальдегіду, дієнових кон’югатів і циркулюючих імунних комплексів, що свідчило про їх важливу роль в морфогенезі уражень товстої кишки при токсичному гепатиті.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectтоксичний гепатитuk
dc.subjectтовста кишкаuk
dc.subjectморфометричні параметриuk
dc.subjectсудинне руслоuk
dc.subjectклітинний та гуморальний імунітетuk
dc.subjectбіохімічні показникиuk
dc.titleСтруктурно-функціональні зміни товстої кишки за умов токсичного гепатитуuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record