Show simple item record

dc.contributor.authorБІЛУХА, АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА
dc.date.accessioned2024-01-02T08:48:04Z
dc.date.available2024-01-02T08:48:04Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationБілуха А. В. Рання діагностика, профілактика та оптимізація тактики лікування серцево-судинної патології у хворих на псоріатичний артрит : дис. ... д-ра філософії : 222 "Медицина" / Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Тернопіль, 2023. 204 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17813
dc.description.abstractУ дослідженні розглянуто особливості перебігу псоріатичного артриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією, вперше в Україні проведено оцінку індексу коморбідності за допомогою новітнього специфічного інструменту – PsACI, продемонстровано взаємозв’язки між тривалістю, активністю і важкістю псоріатичного артриту, виникненням серцево-судинного ризику та розвитком артеріальної гіпертензії. Доповнено дані щодо оцінки кардіоваскулярного ризику у хворих на псоріатичний артрит за шкалою QRISK®3 та вперше визначено ключові чинники, що сприяють його появі і прогресуванню. Отримано та проаналізовано ретроспективні дані щодо перебігу COVID-19 у хворих даної когорти, які констатували наявність легкого перебігу у 12 (19,7 %) пацієнтів, середньо тяжкого – у 32 (52,5 %) і тяжкого – у 20 (20,6 %). В роботі перше проведено всебічну оцінку стану ендотелію у пацієнтів із псоріатичним артритом в поєднанні з артеріальною гіпертензією. Одержано нові наукові відомості стосовно наявності порушень здатності ендотелію до вазодилятації, причому встановлено, що вираженість ендотеліальної дисфункції взаємопов’язана з високим рівнем активності запального процесу, дисліпідемії та більшою тривалістю перебігу недуги. Успішно реалізовано подальше вивчення положення про вплив дисфункції ендотелію, порушення обміну сірковмісних сполук, що містять сульфгідрильну групу (SH–), зокрема таких як гомоцистеїн і новітній газотрансмітер – гідроген сульфід, у розвитку артеріальної гіпертензії в осіб із псоріатичним артритом. Вперше в Україні запропоновано прогностичну модель ймовірності розвитку артеріальної гіпертензії в даній когорті пацієнтів, а також вперше запропоновано й обгруновано модифіковані схеми лікування артеріальної гіпертензії у хворих на псоріатичний артрит та корекції ендотеліальної дисфункції, дисліпідемії у даної когорти осіб.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectпсоріатичний артритuk
dc.subjectпсоріатична артропатіяuk
dc.subjectартритuk
dc.subjectспондилоартритuk
dc.subjectендотеліальна дисфункціяuk
dc.subjectендотелійзалежна вазодилятаціяuk
dc.subjectциркулюючі ендотеліальні клітиниuk
dc.subjectдисліпідеміяuk
dc.subjectсерцево-судинний ризикuk
dc.subjectрозувастатинuk
dc.subjectзофенаприлuk
dc.subjectгомоцистеїнuk
dc.subjectгідроген сульфідuk
dc.titleРання діагностика, профілактика та оптимізація тактики лікування серцево-судинної патології у хворих на псоріатичний артритuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record