Show simple item record

dc.contributor.authorМАХНІЦЬКИЙ, Андрій Вікторович
dc.date.accessioned2023-05-10T11:42:17Z
dc.date.available2023-05-10T11:42:17Z
dc.date.issued2011-10-28
dc.identifier.citationМахніцький А. В. Імунокорекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 / Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”. Тернопіль, 2011. 24 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17711
dc.description.abstractУ дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, яке полягає у встановленні ефективності розробленого методу санації черевної порожнини у комбінації із імунокорекцією в комплексній післяопераційній терапії шляхом оцінки клінічного перебігу, показників клітинного та гуморального імунітету, цитокінової мережі та ендогенної інтоксикації у хворих на гострий абдомінальний сепсис. Досліджено видовий склад мікрофлори ексудату черевної порожнини у хворих з перитонітом та її чутливість до антибіотиків, проведено визначення мікробної чистоти крові. Встановлено, що у хворих з гострим абдомінальним сепсисом включення в комплексне післяопераційне лікування розробленого методу санації черевної порожнини та імунотерапії супроводжується вираженим клінічним ефектом без явищ імуносупресії, сприяє покращенню клінічного перебігу захворювання, меншими відхиленнями від норми показників клітинного і гуморального імунітету та ендогенної інтоксикації. Доведено, що застосування розробленого методу санації черевної порожнини та імунотерапії покращує ефективність лікування та перебіг післяопераційного періоду у хворих на гострий абдомінальний сепсис. Рівень летальності хворих був нижчим при тяжкому сепсисі на 3,2 %, при септичному шоці на 4,3 %. Тривалість перебування хворих у стаціонарі зменшилася: на тлі сепсису – на 18,4 %, на тлі тяжкого сепсису – на 32,9 %, на тлі септичного шоку – на 22,6 %.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectабдомінальний сепсисuk
dc.subjectспосіб санації черевної порожниниuk
dc.subjectцитокіниuk
dc.subjectклітинний імунітетuk
dc.subjectгуморальний імунітетuk
dc.subjectрекомбінантний IL-2uk
dc.titleІмунокорекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсисuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record