Show simple item record

dc.contributor.authorПетрук, Аліна Миколаївна
dc.date.accessioned2023-05-02T12:21:21Z
dc.date.available2023-05-02T12:21:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationПетрук А. М. Клініко-патогенетичні особливості гострої кропив’янки, поєднаної з Лайм-бореліозом і лямбліозом, оптимізація діагностики та терапії : дис. ... д-ра філософії : 222 "Медицина" / Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Тернопіль, 2023. 237 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17695
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена оптимізації діагностики і терапії гострої кропив’янки (ГК), поєднаної з Лайм-бореліозом (ЛБ) чи лямбліозом (ЛМБ), на підставі з’ясованих клініко-патогенетичних особливостей цих недуг і результатів лабораторних досліджень. Вперше в Україні: встановлено відсоток серопозитивних осіб щодо B. burgdorferi s. l. серед хворих на ГКР, використавши двохетапну схему серологічної діагностики (ІФА та імуноблот); оцінено інформативність РНІФ (технологія «БІОЧИП») для детекції специфічних сироваткових IgG до B. henselae у хворих на ГКР, поєднану із ЛБ. Оцінено ефективність запропонованої схеми комплексної терапії ГКР, поєднаної з ЛМБ, із застосуванням орнідазолу і біластину за динамікою основних ознак недуги (висипання і свербіж) та активності кропивʼянки за шкалою UAS. З’ясовано, що хворі на ГКР, поєднану з ЛБ, частіше зазнавали одноразових укусів кліщів; переважаюча більшість хворих обох груп зазнавали укусів кліщів у червні-серпні при відвідуванні лісосмуги/лісу; пацієнти з гострою кропив’янкою, поєднаною із Лайм-бореліозом, у 2,5 рази частіше ніж хворі на ЛБ видаляли кліщів енергійним рухом, p<0,05; майже третина пацієнтів обох груп для видалення кліщів скористалася допомогою медичних працівників. Встановлено клінічні особливості ГКР, поєднаної з ЛБ чи з ЛМБ; з’ясовано вплив наявності алергічних хвороб в анамнезі, медикаментів і контакту з алергенами, як тригерних факторів, на перебіг недуг. Розширено палітру збудників ЛБ як поєднаного з ГКР, так і моноінфекції, за рахунок виявлення специфічних антитіл класу М класу G до B. spielmanii, B. burgdorferi s. s., B. garinii та B. afzelii одночасно. Встановлено етіологічну структуру ЛБ, а також при його поєднанні з ГКР, за рахунок визначення специфічних сироваткових антитіл до B. afzeliі, B. burgdorferi s. s. і B. garinii методом імуноблоту. Визначено підвищений рівень сироваткового імуноглобуліну E у хворих на ГКР, ГКР, поєднану з ЛБ чи з МЛБ. За концентрацією ІgE встановлено причетність B. burgdorferi s. l. і Giardia lamblia до алергізації організму. Доведено, що ГКР призводить до транскрипційної активації прозапальної сигналізації на тлі дефіциту супресорної ланки, що супроводжується підвищенням експресії генів RORC, NLRP3-інфламмасоми і фактора транскрипції NFKB1. У хворих на ГКР, поєднану з ЛБ, активізується транскрипційна активність генів вродженої імунної системи і виразніша індукція генів прозапальних цитокінів порівнянно з пацієнтами лише з ГКР.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectгостра кропив’янкаuk
dc.subjectлямбліозuk
dc.subjectЛайм-бореліозuk
dc.subjectбартонельозuk
dc.subjectBorrelia burgdorferiuk
dc.subjectепідеміологіяuk
dc.subjectпатогенезuk
dc.subjectдіагностикаuk
dc.subjectклінікаuk
dc.subjectінфекціяuk
dc.subjectантитілаuk
dc.subjectімуноблотuk
dc.subjectIgEuk
dc.subjectлікуванняuk
dc.subjectбіластинuk
dc.titleКлініко-патогенетичні особливості гострої кропив’янки, поєднаної з Лайм-бореліозом і лямбліозом, оптимізація діагностики та терапіїuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record