Show simple item record

dc.contributor.authorМаслій, Богдан Ярославович
dc.date.accessioned2023-03-01T11:17:12Z
dc.date.available2023-03-01T11:17:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationМаслій Б. Я. Локальні анатомічні та системні детермінанти прогнозу тяжкості перебігу та вибору об’єму інвазивного втручання у хворих на гострий коронарний синдром : дис. ... д-ра філософії : 222 "Медицина" / Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Тернопіль, 2023. 175 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17681
dc.description.abstractДисертація присвячена підвищенню ефективності лікування хворих з гострим коронарним синдромом. Науково обґрунтовано, з високим ступенем достовірності, роль анатомічних та системних детермінант та їх вплив на ефективність інвазивної реперфузії при гострому коронарному синдромі; науково доведено, що на безпосередній прогноз (госпітальну летальність), 6-місячну смертність та 5-річну виживаність хворих після реваскуляризації мають вплив локалізація коронарного ураження, кількість уражених сегментів, ступінь і протяжність стенозу/оклюзії, тяжкість ураження за шкалою Gensini та розвиток колатерального кровоплину за Rentrop; Доповнено наукові дані щодо причин догоспітальної та внутрішньогоспітальної затримки інвазивної стратегії ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Встановлено суттєву пряму кореляцію зі ступенем важкості ураження вінцевого русла за шкалою Gensini та ступенем розвитку коллатералей за Rentrop (r=0,555, p<0,001). Базуючись на даних коронароангіографії, виявлено прямі кореляції між розвитком колатералей та ураженням 4-го, 9-го, 11-го та 13-го сегментів коронарної артерії (r=0,300, p<0.020). Науково доведено недостатню інформативність рекомендованої та широковживаної в клінічній практиці шкали GRACE при оптимальній стратегії інвазивної реперфузії при багатосудинному ураженні. З метою оптимізації прогнозування наслідків інвазивної стратегії лікування гострого коронарного синдрому на доповнення до рекомендованої валідної шкали GRACE 2.0 вперше застосовано дерево рішень шляхом класифікації та регресії із використанням оцінки розвитку колатералей (за Rentrop), ступеня тяжкості за Gensini.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectгострий коронарний синдромuk
dc.subjectінфаркт міокардаuk
dc.subjectлікуванняuk
dc.subjectнеінвазивна та інвазивна реперфузіяuk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectпрогнозuk
dc.titleЛокальні анатомічні та системні детермінанти прогнозу тяжкості перебігу та вибору об’єму інвазивного втручання у хворих на гострий коронарний синдромuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record