Show simple item record

dc.contributor.authorСЕМЕНЦІВ, НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
dc.date.accessioned2022-06-17T12:29:11Z
dc.date.available2022-06-17T12:29:11Z
dc.date.issued2010-06-21
dc.identifier.citationСеменців Н. Г. Стан окремих компонентів білкового обміну за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та корекція його порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 / Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського" МОЗ України. Тернопіль, 2010. 19 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17490
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена вивченню ролі та особливостей порушення стану білкового обміну в патогенезі експериментального алергічного альвеоліту і корекція їх ретаболілом. Уперше на основі комплексного біохімічного дослідження встановлено, що пізній період (54-а, 64-а доби) експериментального алергічного альвеоліту викликає більш суттєві порушення білковоутворюючої функції печінки (зниження концентрації загального білка, альбумінів та зростання α1-, α2-, β-, γ-глобулінів), протеїназо-інгібіторної системи (активізація протеолітичної активності та зниження α1-інгібітора протеаз і α2-макроглобуліну), функціонального стану прооксидантної і антиоксидантної систем (зростання вмісту дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду та зниження активності супероксиддисмутази і каталази), показників гострофазових білків (підвищення С-реактивного протеїну, фібриногену) і активності мембранозалежних ферментів (зростання активності аспартат- і аланінамінотрансферази), ніж у ранній період (34-а, 44-а доби) цієї імунокомплексної патології.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectекспериментальний алергічний альвеолітuk
dc.subjectретаболілuk
dc.subjectбілковий обмінuk
dc.titleСТАН ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record