Show simple item record

dc.contributor.authorДУВЕ, ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
dc.date.accessioned2022-05-05T09:14:41Z
dc.date.available2022-05-05T09:14:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationДуве Х. В. Оптимізація діагностичної тактики у хворих у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу : дис. ... д-ра філософії : 222 «Медицина». Тернопіль, 2020. 242 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17274
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена вивченню клініко-неврологічних особливостей, уточненню патогенетичних механізмів захворювання та оптимізації діагностичної тактики у хворих, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив. Проведено комплексне клініко-параклінічне обстеження 114 пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу. На підставі комплексного вивчення клініко-неврологічних, нейропсихологічних, нейровізуалі¬заційних з проведеним визначенням морфометричних параметрів, гемодинамічних характеристик, клітинного апоптозу, оксидативного стресу, мітохондріальної дисфункції, уточнені клініко-патогенетичні механізми у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу. Уточнено особливості змін в когнітивній та емоційній сфері залежно від віку, статі, клініко-анатомічної форми крововиливу, особливостей гострого періоду. Підтверджено наявність когнітивних порушень різного ступеня тяжкості у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу та встановлено, що такі домени, як «зорово-конструктивні навички», «мова», «пам’ять» та увага зазнають найбільших змін. З’ясовано, що ступінь тяжкості за шкалою Hunt-Hess в гострому періоді впливає на стан когнітивної сфери. Доведено вплив форми крововиливу та рівня інвалідизації на показники когнітивного функціонування. Запропоновано формулу когнітивного прогнозування із врахуванням особливостей перебігу гострого періоду крововиливу. Проаналізовано показники якості життя пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу та встановлено вплив клінічних та нейропсихологічних параметрів на рубрики якості життя. Встановлено наявність змішаної (28,07 %), внутрішньої (26,31 %) та зовнішньої (16,67 %). церебральної атрофії у хворих, які перенесли аСАК. Встановлено роль деяких морфометричних показників (а саме БФІ, БКІ, ШІ, Числа Хакмана, ІЦЧБШ), які можуть бути використані у якості предикторів виникнення когнітивного зниження. Уточнені наукові дані про патогенетичну роль апоптозу, АФК та мітохондрій у відновному і резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу та встановлено достовірне зростання оксидативного стресу, мітохондріальної дисфункції та підвищеної клітинної загибелі лейкоцитів периферичної крові. Досліджено кореляційні взаємовідносини вікових, статевих, катамнестичних, клінічних (у тому числі і в дебюті) особливостей та стану процесів раннього та пізнього апоптозу та встановлено патогенетичну роль АФК- індукованого раннього та пізнього апоптозу у перебігу відновного та резидуального періодів аневризмального субарахноїдального крововиливу. Доповнено наукові дані щодо деяких функціональних гемодинамічних особливостей у відновному і резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу, зокрема виявлено взаємозв’язок між систолічною та кінцевою діастолічною швидкостями у ВСА, ЗагСА, СМА, ПМА з параметрами шкали MoCA.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectсубарахноїдальний крововиливuk
dc.subjectаневризмаuk
dc.subjectапоптозuk
dc.subjectнекрозuk
dc.subjectмітохондріальна дисфункціяuk
dc.subjectоксидативний стресuk
dc.subjectфункціональний дефіцитuk
dc.subjectякість життяuk
dc.subjectкогнітивні порушенняuk
dc.subjectтривогаuk
dc.subjectдепресіяuk
dc.subjectморфометріяuk
dc.subjectцеребральна гемодинамікаuk
dc.titleОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ У ВІДНОВНОМУ ТА РЕЗИДУАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ АНЕВРИЗМАЛЬНОГО СУБАРАХНОЇДАЛЬНОГО КРОВОВИЛИВУuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record