Show simple item record

dc.contributor.authorШУЛЬГАЙ, АННА-МАРІЯ АРКАДІЇВНА
dc.date.accessioned2022-05-05T09:08:40Z
dc.date.available2022-05-05T09:08:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationШульгай А.-М. А. Діагностика та прогнозування кардіометаболічних порушень та вітамін D статусу у дітей підліткового віку з надмірною масою тіла та ожирінням : дис. ... д-ра філософії : 228 «Педіатрія». Тернопіль, 2020. 227 с.uk
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17273
dc.description.abstractУ дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання педіатрії, що полягає в удосконаленні ранньої діагностики та прогнозуванні кардіометаболічних порушень і вітамін D статусу у дітей підліткового віку з надмірною масою тіла та ожирінням, шляхом визначення основних предикторів їх формування. Проведено обстеження 60 дітей з надмірною масою тіла, 76 дітей з ожирінням та 60 дітей з нормальною масою тіла віком від 12 до 17 років. У дослідженні використано епідеміологічні, загальноклінічні, антропометричні, лабораторні, інструментальні та статистичні методи дослідження. На основі комплексного епідеміологічного, клініко-анамнестичного, лабораторного та інструментального обстеження встановлено, що для дітей підліткового віку характерним є низький рівень забезпеченості вітаміном D, який найбільш виражений у дітей з ожирінням. Доведено, що предикторами, які виступають як фактори відносного ризику розвитку дефіциту вітаміну D, є дохід на члена сім’ї, вживання кількості молока на добу, добавок вітаміну D (або риб’ячого жиру з вітаміном D), фізична активність та тривалість проведеного часу за комп’ютером чи телевізором. Розроблено спосіб визначення рівня забезпеченості вітаміном D з використанням клініко-анамнестичних даних та антропометричних вимірювань, за допомогою якого можна спрогнозувати вітамін D статус. Встановлено, що глибина розвитку кардіометаболічних порушень залежить від забезпеченості організму вітаміном D. Доведено, що при дефіциті вітаміну D збільшується кількість атерогенних та зменшується кількість антиатерогенних ліпідів. Зростання рівня атерогенних ліпідів, артеріального тиску супроводжується інсулінемією, інсулінорезистентністю. Встановлено, що додатковими факторами розвитку кардіометаболічних порушень, які зростають при дефіциті вітаміну D, є збільшення рівня паратгормону, лептину та зниження рівня адипонектину. Виявлено, що у підлітків з надмірною масою тіла та ожирінням визначається зміна активності стану автономної нервової системи у вигляді зниження активності парасимпатичної та зростання активності симпатичної нервової системи, які залежать від забезпеченості вітаміном D. Запропоновано діагностичний алгоритм кардіометаболічних порушень, який включає визначення вітамін D статусу, абдомінального ожиріння, базальної глікемії, активності симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової системи, рівня артеріального тиску, лептину, паратгормону, адипонектину, інсуліну, холестерин ліпопротеїнів високої щільності, холестерин ліпопротеїнів низької щільності, індексу атерогенності, тригліцеридів. Розроблено модель прогнозування розвитку кардіометаболічних порушень у підлітків з надмірною масою тіла та ожирінням на фоні дефіциту вітаміну D, який базується на основних критеріях діагностичного алгоритму, та запропоновано спосіб оцінки якості даної моделі.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherТернопільuk
dc.subjectкальцидіолuk
dc.subject25(OH)Duk
dc.subjectвітамін Duk
dc.subjectдітиuk
dc.subjectнадлишкова маса тілаuk
dc.subjectожирінняuk
dc.subjectкардіометаболічні порушенняuk
dc.subjectадипоцитокіниuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.titleДіагностика та прогнозування кардіометаболічних порушень та вітамін D статусу у дітей підліткового віку з надмірною масою тіла та ожиріннямuk
dc.typeThesisuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record