Show simple item record

dc.contributor.authorМОРОЗ, ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
dc.date.accessioned2018-09-03T11:57:09Z
dc.date.available2018-09-03T11:57:09Z
dc.date.issued2004-02-26
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/10953
dc.description.abstractДисертація присвячена питанням вдосконалення та підвищенню ефективності лікування різних форм гострого холециститу, обгрунтуванню та оптимізації лапароскопічної холецистектомії, на основі комплексного вивчення морфофункціонального стану гепатобіліарної системи й індивідуальних особливостей клінічного перебігу захворювання. З метою уточнення ланок патогенетичних механізмів розвитку гострого холециститу, диференційованого і своєчасного (до розвитку ускладнень) підходу до вибору методу лікування і способу хірургічного (лапароскопічного, лапаротомного) втручання в кожному конкретному випадку захворювання, автором відтворено експериментальну модель гострого холециститу, яка послужила основою для вироблення лікувальної концепції та тактики в клініці. Розроблений в клініці алгоритм вибору показань, протипоказань та упорядкування термінів операції у хворих на гострий холецистит дав можливість своєчасно і диференційовано (до розвитку ускладнень) підходити до вибору хірургічного (лапароскопічного, лапаротомного) методу лікування в кожному конкретному випадку гострого холециститу, а розроблена класифікація ступенів складності лапароскопічної холецистектомії дозволила своєчасно здійснювати конверсію у відкриту лапаротомію, попередити виникнення різних тяжких інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, частота яких зменшилася за останні три роки з 3,0 % до 0,15 %, а післяопераційна летальність до 2,0 % (3). Сприятливий перебіг післяопераційного періоду та швидка позитивна динаміка в нормалізації функцій організму у більшості хворих після операції дозволяють рекомендувати лапароскопічну холецистектомію ширше у клінічну практику хірургічного лікування різних форм гострого холециститу.uk
dc.subjectГострий холециститuk
dc.subjectПрогностичні критеріїuk
dc.subjectСтупені ризикуuk
dc.subjectАлгоритм вибору показаньuk
dc.subjectАлгоритм вибору протипоказаньuk
dc.subjectЕкстрена операціяuk
dc.subjectТермінова операціяuk
dc.subjectВідстрочена операціяuk
dc.subjectЛапароскопічна холецистектоміяuk
dc.titleОПТИМІЗАЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record