Show simple item record

dc.contributor.authorКачмарська, Марта Олегівна
dc.date.accessioned2017-11-15T13:57:57Z
dc.date.available2017-11-15T13:57:57Z
dc.date.issued2005-09-30
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/8858
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена вивченню гепато-моноцитарно-ендотеліальних асоціацій NO–залежних процесів за умов хронічної гіперімунокомплексемії і патогенетичних шляхів їх фармакокорекції корвітином. В експериментах на білих щурах-самцях досліджено показники системи оксиду азоту (активність iNOS, cNOS, вміст NO2¯ і NO3¯) та циклічних нуклеотидів (цАМФ і цГМФ) у печінці, моноцитах та ендотеліоцитах за умов хронічної гіперімунокомплексемії (ХГІК) та її корекції корвітином. Паралельно за даних умов вивчено ультраструктурні зміни досліджуваних тест-об’єктів. За отриманими даними при ХГІК спостерігається активація iNOS та пригнічення сNOS в печінці, моноцитах і ендотеліоцитах. Одночасно з цим відмічено зниження суми стабільних метаболітів - NO2¯ і NO3¯ та рівнів цАМФ і цГМФ в усіх досліджуваних тест-об’єктах. Підвищення активності iNOS супроводжувалось деструктивними змінами у тканині печінки, моноцитах та ендотеліоцитах. Ці дані свідчать про участь активації iNOS у розвитку порушень при хронічній гіперімунокомплексемії. Застосування корвітину при ХГІК нормалізує у досліджуваних тест-об’єктах систему NO за рахунок зниження активності iNOS і підвищення – cNOS. Одночасно нормалізується вміст NO3¯ у печінці і моноцитах та NO2¯ в ендотеліоцитах. З боку NO2¯ у печінці і моноцитах спостерігається тенденція до нормалізації. Рівень NO3¯ у ендотеліоцитах підвищується. Відмічено нормалізацію вмісту циклічних нуклеотидів. Введення корвітину супроводжувались позитивними змінами і ультраструктури печінки, моноцитів та ендотеліоцитів. Таким чином, проведені експериментальні дослідження показали, що корвітин за умов хронічної гіперімунокомплексемії нормалізує імунологічні, біохімічні і ультраструктурні порушення, і виявляє виявляє імуносупресивний, протизапальний, цитопротекторний і ендотелійстабілізуючий ефекти.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectХронічна гіперімунокомплексеміяuk
dc.subjectОксид азотуuk
dc.subjectЦиклічні нуклеотидиuk
dc.subjectПечінкаuk
dc.subjectМоноцитиuk
dc.subjectЕндотеліоцитиuk
dc.subjectКорвітинuk
dc.titleNO-ЗАЛЕЖНІ ПРОЦЕСИ В ПЕЧІНЦІ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З МОНОЦИТАРНО-ЕНДОТЕЛІАЛЬНИМИ АСОЦІАЦІЯМИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПЕРІМУНОКОМПЛЕКСЕМІЇuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record