Show simple item record

dc.contributor.authorДацко, Тамара Вікторівна
dc.date.accessioned2017-10-11T13:23:57Z
dc.date.available2017-10-11T13:23:57Z
dc.date.issued1999-10-08
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/8821
dc.description.abstractРобота присвячена вивченню особливостей біохімічних і морфоло¬гічних пошкоджень печінки при дії кардіотоксичної дози адреналіну у високо- і низькостійких до гіпоксії тварин. У дисертації виявлено, що кардіотоксична доза адреналіну спричиняє метаболічні розлади в печінці з одночасним розвитком дистрофічних і компенсаторно-пристосувальних процесів на різних рівнях її структурно-функціональної організації. У гепатоцитах високостійких до гіпоксії тварин активність ферментної і неферментної систем антиоксидантного захисту в умовах пошко-дження була вищою, ніж у низькостійких. Вміст Nа+, К+-АТФ-ази знижувався обернено пропор-ційно збільшенню активності перекисного окислення ліпідів. Переважання вмісту кінцевого про-дукту гліколізу - молочної кислоти у низькостійких до гіпоксії тварин, а також більше його на-громадження та зростання коефіцієнту лактат/піруват за умов введення кардіотоксичної дози ад-реналіну свідчать про низьку активність аеробного окислення у даної групи тварин. Морфологічна перебудова печінки на мікроскопічному і субмікроскопічному рівнях у тварин обох груп носить обмінно-дистрофічний характер, який відображає домінування в печінці катаболічних обмінних процесів. Порівняльний аналіз результатів біохімічних і морфологічних досліджень впливу адреналіну на печінку на фоні введення індометацину вказує на переважання зростання гепатотоксичності адреналіну у НГ-тварин. Доведено, що на розвиток патологічного процесу суттєво впливає індивідуальна реактивність організму. Отже, наші дані є експериментальною основою для розробки заходів профілактики пошкоджень печінки при стресі з урахуванням резистентності організму до гіпоксії.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectПечінка, серце, резистентність, гіпоксія, адреналін, індометацинuk
dc.titleВПЛИВ КАРДІОТОКСИЧНОЇ ДОЗИ АДРЕНАЛІНУ НА МЕТАБОЛІЗМ І МОРФОЛОГІЮ ПЕЧІНКИ У ТВАРИН З РІЗНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ГІПОКСІЇuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record