Now showing items 1-10 of 10

  атеросклеротична оклюзія артерій, стегно-підколінно-гомілковий сегмент, критична ішемія нижніх кінцівок, гемодинаміка (1)
  виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, ускладнена кровотечею; рецидивна кровотеча; локальний імунний гомеостаз; морфоструктурні особливості; хірургічна тактика (1)
  Виразкова хвороба, оментогастропластика, стимулятори та блокатори шлункової секреції, ультраструктура слизової оболонки шлунка (1)
  довгі кістки, остеопороз, морфофункціональний стан, фізичні навантаження, мінеральна щільність кісткової тканини (1)
  Довгі кістки, ріст, будова, вік, адаптація, реадаптація, загальне зневоднення (1)
  Лімфатичний вузол; щільність й діаметр артеріол, капілярів і венул; ультраструктура венул; антигенна стимуляція (1)
  Нирки, фільтраційний бар’єр, реабсорбційний бар’єр, хронічний алкоголізм, самогонний сурогат (1)
  розповсюджений перитоніт, санація очеревинної порожнини, перитонеосорбція, вульнеосорбція, запрограмована лапараперція, відмежовані інтраперитонеальні гнійники, дренажно-сорбційний пристрій (1)
  Синдром діабетичної стопи, гнійно-некротичні ускладнення, цукровий діабет, електричне поле постійного струму, внутрішньотканинний електрофорез берлітіону (1)
  Стриктура сечівника, морфофункціональний стан, аутовенозний трансплантат, анастомоз, реконструктивна пластика (1)