Now showing items 1-1 of 1

    • АНЕВРИЗМИ АОРТИ: ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ З ПОЗИЦІЙ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 

      ВЕРГУН, АНДРІЙ РОМАНОВИЧ (Тернопіль, 2005-10-28)
      У дисертації наведено результати комплексного клініко-морфологічного дослідження нозологічних форм аневризм аорти з позицій доказової медицини. Опрацьовано за 15-річний період (з 1988-2002 р.р.) медичні карти 425 стаціонарних ...