Now showing items 21-40 of 67

   Subject
   Громадське здоров’я в глобальному та регіональному просторі – виклики в умовах пандемії COVID-19 та перспективи розвитку [1]
   довкілля і здоров'я [1]
   Довкілля і здроро’я [2]
   довкілля, здоров я [1]
   Екстрена медична допомога, надзвичайні умови, міжнародний зимовий чемпіонат бригад, екстрена медична допомога, «Кременецьке медичне ралі – 2019» [1]
   ЖУРНАЛ [1]
   Журнал [2]
   жіноче здоров’я, імплементація сучасних протоколів в клінічну практику [1]
   ЗБІРНИК [7]
   Збірник [26]
   збірник [7]
   ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ та ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ [1]
   Здобутки клінічної та експериментальної медицини [1]
   Коморбідні стани в ендокринології [1]
   Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми [1]
   Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні нейробіологічні та нейропсихологічні аспекти у лікуванні психічних розладів" [1]
   медико-біологічні аспекти, мультидисциплінарна інтеграція [1]
   медико-соціальні проблеми дитячого віку [2]
   МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОГО ВІКУ, ПЕРВИННІ ІМУНОДЕФІЦИТИ, ДІАГНОСТИКА, МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ [1]
   медична реабілітація, фізична реабілітація, різні рівні надання медичної допомоги [1]