Show simple item record

dc.contributor.authorФурдела, Михайло Ярославович
dc.date.accessioned2017-10-11T14:33:44Z
dc.date.available2017-10-11T14:33:44Z
dc.date.issued2007-11-29
dc.identifier.urihttp://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/8833
dc.description.abstractДисертація присвячена вивченню морфо-функціональних змін у серці та структурних компонентах його провідної системи при розладах ритму і провідності, зумовлених цукровим діабетом. Встановлено, що частота серцевих аритмій при цукровому діабеті 1 типу становить 76,0 – 91,0 % у клініці і – 30,7 % в експерименті. У 81,8 % померлих хворих на цукровий діабет 1 типу з шлуночковими розладами ритму і провідності наявне ремоделювання периферичних відділів провідної системи серця та оточуючих тканин. Залежності розвитку передсердних розладів ритму від морфо¬логічних змін синусно-передсердного вузла та оточуючих його тканин не виявлено. Гістохімічним дослідженням встановлено, що у тварин з експериментальним цукровим діабетом та порушеннями серцевого ритму і провідності у клітинах синусно-передсердного вузла та у спеціалізованих кардіоміоцитах лівого шлуночка знижена активність сукцинатдегідрогенази і збільшений вміст глікогену, а у правому передсерді та лівому шлуночку спостерігається найменш густа сітка адренергічних волокон з наявністю окремих ділянок інтенсивнішої специфічної люмінісценції катехоламінів. При розладах ритму і провідності, зумовлених цукро¬вим діабетом, виявлено рестриктивний тип діастолічної дисфункції, ексцент¬ричну гіпертрофію міокарда та зниження адаптаційних резервів гемоди¬наміки. Відмічено мозаїчність ультраструктурних змін в окремих спеціалізованих кардіо¬міо¬цитах лівого шлуночка, а саме: чергування інтактних та деструктивно змінених волокон, що може бути причиною виникнення активних вогнищ ектопічного аритмогенезу.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectЦукровий діабет, серце, провідна система серця, серцеві аритміїuk
dc.titleСТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЯ ТА ЙОГО ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РОЗЛАДАХ РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ, ЗУМОВЛЕНИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record