Now showing items 48-67 of 5103

  Authors Name
  Falfushynska, H.; I.Ya. Horbachevski Ternopil State Medical University [1]
  FEDCHYSHYN, N.Y. [1]
  Fedortsiv, O. Ye. [1]
  Fedortsiv, O.; State higher educational institution "Ternopil State Medical University named after I.Ya. Horbachevsky" [1]
  Fedotov, D. A.; Kharkiv National University of Radioeiectronics [1]
  Galaychuk, I. Y.; Тернопільский державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського [1]
  Galelyuka, I. B.; Glushkov Institute for Cybernetics of NAS of Ukraine [1]
  Gasyuk, N. V.; SHEI «Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine» [1]
  Gnatyshyna, L.; I.Ya. Horbachevski Ternopil State Medical University [1]
  GOLYACHENKO, O.M. [1]
  Golyanovskyy, O. V.; National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L.Shupyk [1]
  Groshovyi, T. A. [1]
  Halelyuka, I. B. [1]
  Haliyash, N.; State higher educational institution "Ternopil State Medical University named after I.Ya. Horbachevsky" [1]
  Hara, I.I. [1]
  Heryak, S. M.; I. Ya. Horbatchevsky Ternopil State Medical University [1]
  Hladush, Yu. I.; National Medical Academy of Postgraduate Education by P. L. Shupyk [1]
  Hlukhova, N. V.; SHEI “National Mining University", Dnipropetrovsk SHEI “Dnipropetrovsk Medical Academy of MPH of Ukraine" [1]
  Horbenko, A. O.; Design Bureau of Information Systems of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" [1]
  Horho, Yu. P.; Communal Establishment of Kyiv Regional Council «Kyiv Regional Clinical Hospital» National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» [1]